บัตรล็อคเรท แลกเปลี่ยนได้

ระยะเวลาขาย

14-Sep-2017-31-Dec-2017

ราคา/R-Coin

1,300

บัตรล็อค 2 เรท แลกเปลี่ยนได้

ระยะเวลาขาย

14-Sep-2017-31-Dec-2017

ราคา/R-Coin

2,400

กล่องลึกลับสีทอง แลกเปลี่ยนได้

ระยะเวลาขาย

14-Sep-2017-31-Dec-2017

ราคา/R-Coin

2,700

สร้อยคอมังกรทอง แลกเปลี่ยนได้

ระยะเวลาขาย

14-Sep-2017-31-Dec-2017

ราคา/R-Coin

12,800

บัตรปรับเรทพิเศษ แลกเปลี่ยนได้

ระยะเวลาขาย

14-Sep-2017-31-Dec-2017

ราคา/R-Coin

500

บัตรวาร์ปไปหาเพื่อน(7วัน)

ระยะเวลาขาย

15-Sep-2017-31-Dec-2017

ราคา/R-Coin

1,800